Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Televizyon İzlemelerine Yönelik Anne Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Yemliha COŞKUN, Hülya ARSLANTAŞ
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Okul Yönetimi Konusunda Denetmenlerinin Yardım Düzeylerine İlişkin Müdür Yetkili Öğretmen Görüşleri Öz   PDF
İzzet DÖŞ, Mutlu KAYRAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) OKULLARIN SOSYAL SERMAYELERİ İLE ÖRGÜTSEL İMAJLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Öz   PDF
Durdağı AKAN, Murat BAŞAR, Cemil ŞAHİN
 
Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 1 Okuma İle İlgili Bazı Değişkenlerin Öğretmenler ve Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. Hasan Güner BERKANT, Öğrt. Sami DEMİRÖREN
 
Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 2 Ölümünün Ellinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı’ya Göre Şiir Ayrıntılar
Mehmet Fetih YANARDAĞ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Ömer Seyfettin’in Şiirlerinde Uluslaşma Bilincinin Yansımaları Öz   PDF
Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR
 
Yıl: 2005 Cilt: 2 Sayı: 1 Ondokuzuncu Asırda Osmanlı Yenilikleri, Doğu Meselesi ve Avrupalının Gözüyle Türk İmajı Ayrıntılar
Memet YETİŞGİN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Örgütsel Bağlılık ve Farklılıkların Yönetimi Algılamaları Arası İlişkilerin Saptanmasında Demografik Farklılıklara Yönelik İnceleme Öz   PDF
Ömer Okan FETTAHLIOĞLU, Hasan Sadık TATLI
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2 Örgütsel Tükenmişlik İle Stratejik Yönetim Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Uygulama Öz   PDF
Menderes ÜSTÜNER, Edip ÖZÇELİK
 
Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 2 Örgütsel Yapı Özellikleri Ve Yüksek Öğretimde Bir Uygulama Ayrıntılar
Münevver ÇETİN, Özlem KURNAZ
 
Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 2 Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen Etmenler Ayrıntılar
Güzide ÖNER
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Ortaokul Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Çalışma Kitaplarının Kullanım Durumunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi Öz   PDF
Mustafa YAZICI, Fetullah İNCE
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Murat TUNCER, Ömer YILMAZ
 
Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 1 Osmanlı‟da Saray Eğitim Kurumu Olarak, “ Enderûn-U Hûmayun‟da Spor Faaliyetleri” Ayrıntılar
Selçuk GENÇAY
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Özel Hastanelerdeki Hemşire ve Hastaların İletişim Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği Öz   PDF
Mehmet Ali PARLAYAN, Sema DÖKME
 
Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2 Özel Markalı Ürünlere Karşı Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler Ayrıntılar
Seçil FETTAHLIOĞLU
 
Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 2 Perakende Sektörü Ve Market Markaları Ayrıntılar
Emel BAHAR
 
Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2 Performansa Göre Ücretlendirmeye Doktorların Genel Bakış Açıları: Bir Alan Araştırması Ayrıntılar
İsmail BAKAN, Burcu ERŞAHAN, A. Melih EYİTMİŞ
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Piyasa Ekonomisine Geçiş Döneminde Çek ve Slovak Ekonomilerinin Genel Performansının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Rahmi ÇETİN
 
Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 2 Polis Yönetimi Ve Uygulamalarında Karar Verme Süreci Ayrıntılar
Osman AKÇAY, Ahmet Hamdi AYDIN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Rusya-Suriye İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı Öz   PDF
Osman AĞIR, Meram TAKAR
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2 Rusya’da Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Rusça Yayımlanmış Türkiye Bibliyografyaları Öz   PDF
Şahin DOĞAN
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Sağlık Hizmetleri Sektörünün Rekabetçilik Analizi 5 Güç Modeli Çerçevesinde Ankara İli’nde Bir Uygulama Öz   PDF
Muaz GÜNGÖREN, Fatih ORHAN
 
Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 2 Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti: Malatya Devlet Hastanesinde Bir alan Çalışması Ayrıntılar
Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN, Müslüme AKYÜZ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Sağlık Kurumlarında Cam Tavan Sendromu: Kayseri Özel Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma Öz   PDF
Abdullah SOYSAL, Tuğba BAYNAL
 
Toplam 284 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2149-2786