Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 2 Kamu Yönetimi Bağlamında Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikaları: AB İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme Ayrıntılar
Yrd.Doç.Dr.S. Mustafa ÖNEN, Haydar ALBAYRAK
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi Ayrıntılar
İbrahim Ethem TAŞ
 
Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2 Kamu Yönetiminde Örgütsel Verimliliği Azaltan Zaman Tuzakları Ayrıntılar
Osman AKÇAY
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Kaos ve Durumsallık: Bir Değerlendirme Öz   PDF
Fedai ÇAVUŞ, Zuhal İNCE, Erkan YAKUT, Müberra AKBULUT, Umut GÜLOĞU, Abdulkadir KALKAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Kapak ve İçindekiler Öz   PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 1 Kasko Sigortalarında Risk Faktörleri İle Ödenen Hasar Arasındaki İlişkinin Tanımlayıcı Araştırma Yöntemleri İle Modellenmesi Ayrıntılar
Feyiz ÇAKIROĞLU, Erişah ARICAN
 
Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 2 Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları ile Rekabet Edebilirliği Ayrıntılar
Ersan ÖZGÜR
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2 KAYFOR VII Sonuç Bildirgesi Ayrıntılar
KAYFOR Düzenleme Kurulu
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Kayseri’de Oto ve Otodan Hırsızlık Suçlarının CBS ile Haritalandırılması ve Analizi Öz   PDF
Mehmet GÜRBÜZ, Murat KARABULUT, Ömer TEMİR
 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 1 Kayseri’de Yağış Ve Sıcaklıkların Trend Analizi Ayrıntılar
Doç.Dr.Murat KARABULUT
 
Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 2 Kemal Paşazade‟nin Pendname‟si Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAYA
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Şafak KAYPAK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stili Tercihlerinin Genel Akademik başarılarına ve Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamasındaki Başarılarına Etkisi Öz   PDF
Evrim URAL, İnci MORGİL
 
Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 1 Kitap Tanıtımı: İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir? Osmanlı Dev-leti’nde Tabiiyet Sorunu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014, 408 sayfa. Öz   PDF
Tuğrul ÖZCAN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Klasik Arap Edebî Tenkidine Genel Bir Bakış Öz   PDF
M.Akif ÖZDOĞAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Klasik Türk Şiiri Kaynaklarından Mecmua ve Sa’dedîn El-Mar’aşî’nin Şiir Mecmuası Öz   PDF
Gülcan ALICI
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2 Krizlerin Menkul Kıymetler Borsalarına Etkisi: İMKB Örneği Ayrıntılar
Hatice Gökçe DEMİREL
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları Öz   PDF
Editör Editör
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları Öz   PDF
Editör Editör
 
Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2 Küresel Rekabet Sürecinde İşletmelerin Rotolama İhtiyacı: Kahramanmaraş Metal Sanayiinde Durum Tespiti Araştırması Ayrıntılar
Nusret GÖKSU, Ahmet Melih EYİTMİŞ
 
Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 2 Küreselleşme Sürecinde Olan Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Üzerine Bir Araştırma : İtalya Ve Hollanda Örneği Ayrıntılar
Münevver ÇETİN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Kur’an Ayetlerinin Yorumunda Öznellik Sorunu Öz   PDF
Fatih TİYEK
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Lagina Hekate Kutsal Alanından Üç Heykel Parçası Öz   PDF
Özge ALTUN, Savaş ALTUN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Lider Etkinliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Öz
Tolga YILMAZ
 
Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 1 Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerinin Ve Şiddete Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
İbrahim KIR, Cüneyt Altan ALTAY, Erkan CEYHAN
 
Toplam 284 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-2786