Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2 İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerinde Sorunla Karşılaşma Dereceleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar Öz   PDF
Mahmut SAĞIR, Salih Paşa EMİŞOĞLU
 
Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 1 İlköğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ayrıntılar
Hasan Güner BERKANT
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim ve Geliştirme Kavramlarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri Öz   PDF
Niyazi CAN, Akif KÖSE
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNİN TAŞIMALI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Hüseyin ÖZTÜRK
 
Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 1 İnsani Gelişme Kavramı ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Ayrıntılar
Sami TABAN
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2 İnternet Ortamında İşletmelerden Tüketicilere Doğru Yürütülen Pazarlama Faaliyetlerinde (B2C - Business To Customer) Etik Olmayan Davranışlar Üzerine Bir Araştırma Ayrıntılar
Ali Çağlar ÇAKMAK
 
Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 2 İslâhiye İlçesinde Boşanma Olgusu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme Ayrıntılar   PDF
Doç.Dr. İbrahim KIR, Ömer BÜLBÜL
 
Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 1 İslamiyet’ten Önce Türk Devletlerinde Meclis Anlayışı: Toy, Kengeş, Kurultay Örneği Öz   PDF
Aysel ERDOĞAN
 
Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 2 İşletmelerin İnsan Kaynaklarında Ara Eleman Olarak Yer Alacak Olan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. A. Haluk PINAR
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama Öz   PDF
A.Ferit EROL, Sinan AYTEKİN, Nida ABİDOĞLU
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİLERİ: KAHRAMANMARAŞ İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI Öz   PDF
İbrahim AKBEN
 
Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 1 İşsizlik Sorunu ve Kamu Sabit Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkisi Ayrıntılar
Sara ONUR
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) İstanbul’un 19.Yüzyıldaki Ekonomik Sorunlarının Tasnifi: Ahkam Defterlerine Göre Suriçi Ve Bilad-I Selase(Galata, Üsküdar Ve Haslar) Öz   PDF
M.Burak BULUTTEKİN
 
Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 2 İstihdam ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği Ayrıntılar   PDF
Öğrt. Gör. Erdal ALANCIOĞLU, Selen UTLU
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Kadın Alplardan Bacıyân-ı Rum’a (Anadolu Bacıları Teşkilatı); Türklerde Kadının Siyasi Ve Sosyal Mevkii Öz   PDF
Selahattin DÖĞÜŞ
 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 1 Kahramanmaraş Çevresindeki Rekreasyon Faaliyetlerine Katılanların Yaş Ve Gelir Bazında Rekreasyon Faaliyetleriyle İlişkisi Ayrıntılar
Yrd.Doç.Dr.Ersin Kaya SANDAL, Öğr. Gör.Nadire KARADEMİR, Yrd.Doç.Dr.Emin TOROĞLU
 
Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 1 Kahramanmaraş İlinde Belediye Teşkilatı Bulunan Yerleşmelerin Fonksiyonel Analizi Öz   PDF
Mehmet GÜRBÜZ, Uğur YILDIRIM
 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 1 Kahramanmaraş İlinde Göçler Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. Emin TOROĞLU
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Kahramanmaraş Müzesi’ndeki İç Kalıp Tekniği İle Üretilmiş Cam Kaplar Öz   PDF
Fevziye EKER
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Profili, Beklenti ve Sorunlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ersin Kaya SANDAL, NadireKARADEMİR
 
Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 1 Kahramanmaraş'ın Gelişiminde Teşviklerin Rolü ve 5084 Sayılı Teşvik Kanununun Olası Etkileri Ayrıntılar
Muhsin KAR
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2 Kahramanmaraş’ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış Öz   PDF
Fevziye EKER
 
Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 2 Kalkınma Dinamiği Ve Kuzey Güney İlişkileri: -Güney Kore Örneklemesiyle- Eşitsiz Değişim Ve Dış Borç Çelişkisi (1990-2004) Ayrıntılar
Mehmet ŞİŞMAN
 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 2 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. Murat TUNCER, Ender ÖZEREN
 
Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 2 Kamu Tüzel Kişilerinin Sosyal Sorumlulukları Üzerine Bir Değerlendirme Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA
 
Toplam 284 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-2786