Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2 Bab-ı Esrar Ayrıntılar
Mehmet Fetih YANARDAĞ
 
Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2 Balassa-Samuelson Etkisi: Türkiye Örneği Ayrıntılar
Ahmet AY, Selcan ÜÇGÖZ
 
Yıl: 2005 Cilt: 2 Sayı: 1 Bankaların Mali Başarısızlıklarının Tahmini: 2000 Ve 2001 Krizleri Ayrıntılar
Murat AKBALIK
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) BASEL III UZLAŞISI ve MAKRO EKONOMİK BOYUTU Öz   PDF
Ömer Faruk DEMİRKOL, Emel ABA ŞENBAYRAM
 
Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 2 Bavul Ticaretinin Karşılaştığı Engeller Ve Çözüm Önerileri Ayrıntılar
Mehmet MELEMEN, Gökhan GÜLHAN
 
Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2 Bilgi Edinme Yasası Çerçevesinde Türk Polis Teşkilatının Entelektüel Sermayesine Erişim Yollarının Geliştirilmesi: Türk Polis Teşkilatında Bir Dijital Data Havuzu İhtiyacı Ayrıntılar
İzzet LOFÇA, Fatih Oğuz
 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 2 Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Tunceli Meslek Yüksekokulu Örneği) Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. Murat TUNCER, Öğr.Gör. Ramazan TANAŞ
 
Yıl: 2005 Cilt: 2 Sayı: 2 Bilgiye Dayalı Ekonomi Ve Kamusal Teşvik Politikalarının Yeniden Yapılandırılması Ayrıntılar
Ahmet Can BAKKALCI, Haluk TANDIRCIOĞLU
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2 Bilişim Teknolojilerinin Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitimi Üzerinde Meydana Getirdiği Etkiler Ayrıntılar
Ahmet AKCAN
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2 Bir Ekonomik Suç: Ödeme Tahhüdünü İhlal ve Tazyik Hapsi Öz   PDF
Uğur BAYTUN
 
Yıl: 2005 Cilt: 2 Sayı: 1 Birinci Dünya Savaşı İlan Edilmeden Önce Ve İlan Edildikten Sonra Maraş'ın Demografik Yapısı Ve Ermenilerin Sevki Ayrıntılar
Ahmet EYİCİL
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) BİST Sınai Endeksi’nde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performans Analizi Öz   PDF
Ali KÖSE, Demet ÇEKİCİ
 
Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 1 Bölgesel Kalkınma Ajansları: Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Örneği Ayrıntılar
Eftal POLAT
 
Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 2 Borç Kullanımından Kaynaklanan Temsil (Vekalet) Maliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme Ayrıntılar
Tuncay Turan TURABOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Borsa İstanbul’da Değer Priminin Varlığı Öz   PDF
Hatice DOĞUKANLI, Metin BORAK
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 1 Brief Note on Pay Trend in Cyprus Ayrıntılar
Adem Yavuz ELVEREN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Özerkliğe Bakışı Karşılaştırmalı Bir Analiz (Gaziantep ve Şanlıurfa Örneği) Öz   PDF
Abdullah ÇELİK, A.Vahap ULUÇ, Abdullah TAŞTEKİN
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Çağatayca Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nde Deyimler Öz   PDF
Sadi GEDİK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016) Çağının Tanığı Bir Şair/Bir Şiir Cahit Zarifoğlu’nun “Daralan Vakitler” Şiiri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Nurhayat PAKSOY
 
Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 1 Çağlayancerit İlçesi’nden (Kahramanmaraş) Batı Avrupa Ülkelerine Yasa Dışı Göçler Ayrıntılar
Mehmet GÜRBÜZ
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 1 Cep Telefonu Operatörlerinin Kullanıcılara Sundukkları Hizmetler İle İlgili Olarak Kullanıcıların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Ayrıntılar
Ali Çağlar ÇAKMAK
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Kilis Merkez İlçesinin Erozyon Risk Alanlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet Emin SÖNMEZ, Mehmet Ali ÇELİK, Mutlu SEVEN
 
Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 1 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerde Varsayımlar, Önemleri ve Varsayımlardan Sapmaların Etkisi Ayrıntılar
Bülent ÖZ
 
Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 2 Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme Çalışmaları Ayrıntılar
Doç. Dr. Abdurrahman BORAN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016) Değerler Eğitiminin Referansları Bağlamında Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlâtı Öz   PDF
Mustafa ÇOBAN
 
Toplam 284 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-2786