Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2 Yenilikçiliğin Temel Dinamiklerinden Kültür Ve Kültürel Farklılıklar Ayrıntılar
Salih YEŞİL
 
Yıl: 2005 Cilt: 2 Sayı: 1 Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması Sürecinde İller Bankası Ayrıntılar
İ. Ethem TAŞ
 
Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 1 Yönetimde 3Y Anlayışı: Sağlık Sektöründe 3Y Uygulamasına İlişkin Bir Araştırma Ayrıntılar
İsmail BAKAN, Gamze BAL
 
Yıl: 2005 Cilt: 2 Sayı: 2 Yüksek Öğretimde Örgüt İklimine Yönelik Akademik Algılar Ayrıntılar
Münevver ÇETİN, Nur SILAY
 
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2 Yükseköğretimde Değişim: Kalite Arayışları Öz   PDF
Didem TEZSÜRÜCÜ, Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU
 
Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 2 Zaman Kavramı ve Yönetimi Ayrıntılar   PDF
Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÜRBÜZ, Prof.Dr. A. Hamdi AYDIN
 
Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 2 Zeytun (Süleymanlı) Ermenileri Tarafından Şehit Edilen Osmanlı Askerleri (Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre) Ayrıntılar   PDF
Prof.Dr.Orhan DOĞAN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) “Bålä Älişer” İsimli Eser Esasında Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arası “Yalancı Eş Değerlik” Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Sadi GEDİK, İsrafil UÇAR
 
Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 2 “Benim Adım Kırmızı” Üzerine Bir Tahlil Denemesi Ayrıntılar
Mehmet Fetih YANARDAĞ
 
Toplam 284 ögeden 276 - 284 arası << < 7 8 9 10 11 12 


ISSN: 2149-2786