Cilt 13, Sayı 2 (2016)

KSU SBD Ekim 2016

İçindekiler

Makaleler

Kapak ve İçindekiler PDF
İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Televizyon İzlemelerine Yönelik Anne Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Yemliha COŞKUN, Hülya ARSLANTAŞ
Öğretmenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Erzincan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Bir Uygulama PDF
Turgut KARABULUT, Ali ERBAŞI
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi PDF
Murat TUNCER, Ömer YILMAZ
Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stili Tercihlerinin Genel Akademik başarılarına ve Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamasındaki Başarılarına Etkisi PDF
Evrim URAL, İnci MORGİL
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının İşlevlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Serkan ÜNSAL, Fahrettin KORKMAZ
Symbolic Purchase in Sports Marketing: The Effect of Perceived Quality and Self-image Congruity on Intention to Purchase; A Field Study in Turkey PDF
Seçil FETTAHLIOĞLU, Arif Selim EREN, Ömer Okan FETTAHLIOĞLU, Mesut BİLGİNER
BİST Sınai Endeksi’nde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performans Analizi PDF
Ali KÖSE, Demet ÇEKİCİ
The Monetary Transmission Mechanism and the Effectiveness of the Credit Channel: The Case of Turkey PDF
Orhan ÇOBAN, Ayşe ÇOBAN, Selçuk İNAN
Kaos ve Durumsallık: Bir Değerlendirme PDF
Fedai ÇAVUŞ, Zuhal İNCE, Erkan YAKUT, Müberra AKBULUT, Umut GÜLOĞU, Abdulkadir KALKAN
Sağlık Kurumlarında Cam Tavan Sendromu: Kayseri Özel Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma PDF
Abdullah SOYSAL, Tuğba BAYNAL
Özel Hastanelerdeki Hemşire ve Hastaların İletişim Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği PDF
Mehmet Ali PARLAYAN, Sema DÖKME
Rusya-Suriye İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı PDF
Osman AĞIR, Meram TAKAR
Oğuznamelere Göre Türk Toplumunda Kadının Siyasi ve Askeri Rolleri PDF
Samet ALIÇ
Yazma Eğitimi Dersinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazmaya Karşı Tutumlarına Etkisi PDF
Ali GÖÇER
Azerbaycan ve Türkiye’de Köroğlu Destanının Karşılıklı Analizi PDF
Seher ATMACA
Klasik Türk Şiiri Kaynaklarından Mecmua ve Sa’dedîn El-Mar’aşî’nin Şiir Mecmuası PDF
Gülcan ALICI
Kahramanmaraş Müzesi’ndeki İç Kalıp Tekniği İle Üretilmiş Cam Kaplar PDF
Fevziye EKER
Çağının Tanığı Bir Şair/Bir Şiir Cahit Zarifoğlu’nun “Daralan Vakitler” Şiiri Üzerine Bir İnceleme PDF
Nurhayat PAKSOY
DERGİ YAZIM KURALLARI PDF
DERGİ YAZIM KURALLARI DERGİ YAZIM KURALLARI


ISSN: 2149-2786