Yıl: 2004 Cilt: 1 Sayı: 2

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Bavul Ticaretinin Karşılaştığı Engeller Ve Çözüm Önerileri
Mehmet MELEMEN, Gökhan GÜLHAN
Markalaşmanın Dinamikleri
Emel BAHAR
Kalkınma Dinamiği Ve Kuzey Güney İlişkileri: -Güney Kore Örneklemesiyle- Eşitsiz Değişim Ve Dış Borç Çelişkisi (1990-2004)
Mehmet ŞİŞMAN
Avrupa Birliği'nin Finansal Entegrasyon Süreci
Mehmet Akif İÇKE
Hazar Enerji Havzası Potansiyeli Ve Bölgedeki Aktör Ülke Stratejileri
İsmail KÜÇÜKAKSOY
Türkiye'de Teşvik Politikalarının Bilgiye Dayalı Ekonomi Üzerine Etkileri
Ahmet Can BAKKALCI, Cem ENGİN, Haluk TANDIRCIOĞLU
Örgütsel Yapı Özellikleri Ve Yüksek Öğretimde Bir Uygulama
Münevver ÇETİN, Özlem KURNAZ
Tezkirelere Göre Kahramanmaraşlı Divan Şairleri
Lütfi ALICI


ISSN: 2149-2786