Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 2

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen Etmenler
Güzide ÖNER
“Benim Adım Kırmızı” Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Mehmet Fetih YANARDAĞ
A Vector Error Correctıon Model Of Turkısh Inflatıon
Cem SAATCIOGLU, Levent KORAP
Diskriminant Analizi ve Diğer Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle Arasındaki İlişkiler
Bülent ÖZ
Borç Kullanımından Kaynaklanan Temsil (Vekalet) Maliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme
Tuncay Turan TURABOĞLU
Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları: Faktör Birikimi ve Üretkenlik (1980-2004)
İsmail TUNCER, Tülin TUNÇ


ISSN: 2149-2786