Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 2

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Fisher Hipotezinin Testi: Güçlü ve Zayıf Form
Rahmi YAMAK, Zehra ABDİOĞLU
Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları ile Rekabet Edebilirliği
Ersan ÖZGÜR
Natural Gas Relationship Between Russia And Turkey In Early 2000s
İdris DEMİR
Hukuk Devleti Kavramı ve Türkiye’de Gelişimi
Ali KUYAKSİL
Mehmed Emin Resulzâde ve Milliyetperver Bir Mecmua; Azerî Türk
Emine GÜMÜŞSOY
Ölümünün Ellinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı’ya Göre Şiir
Mehmet Fetih YANARDAĞ
Efficiency of Internal Capital Markets in Diversified Firms: An Empirical Analysis
Mehmet Nasih TAĞ
Küreselleşme Sürecinde Olan Avrupa Birliği Sigorta Sektörü Üzerine Bir Araştırma : İtalya Ve Hollanda Örneği
Münevver ÇETİN
Perakende Sektörü Ve Market Markaları
Emel BAHAR
Hastanelerde 'Öğrenen Örgüt' Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi
Atilla KARAHAN, Mustafa LAMBA, Mustafa KÜÇÜKİLHAN
A Need For Conprehenive Approach to Human Rights after 9/11: Promise of Civilizations’ Alliance
İzzet LOFÇA
Polis Yönetimi Ve Uygulamalarında Karar Verme Süreci
Osman AKÇAY, Ahmet Hamdi AYDIN
1980 Sonrası Türkiye’nin İhracat Yapısındaki Değişim ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Uygulama
Mehmet ALAGÖZ
Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Performans Arasındaki İlişki Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Ahmet BEŞKAYA, Ömer MANAN


ISSN: 2149-2786