Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Balassa-Samuelson Etkisi: Türkiye Örneği
Ahmet AY, Selcan ÜÇGÖZ
Türkiye’de Finansal Sistemin 1980 Sonrası Gelişimi
Hüseyin AĞIR
Geçiş Ekonomilerinde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Sorunu: Polonya Örneği
Necmiye CÖMERTLER
Determinants of Resource Allocation Efficiency in Multidivisional Firms: A Conceptual Framework
Mehmet Nasih TAĞ
Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Derslerinin Anlatılma ve Algılanma Düzeylerinin İrdelenmesi: Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği
Mahmut YARDIMCIOĞLU
Türkiye'den Avrupa Birliği Sigorta Piyasasına Genel Bir Bakış: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Araştırma: İngiltere Ve İrlanda Örneği
Münevver ÇETİN
Performansa Göre Ücretlendirmeye Doktorların Genel Bakış Açıları: Bir Alan Araştırması
İsmail BAKAN, Burcu ERŞAHAN, A. Melih EYİTMİŞ
Küresel Rekabet Sürecinde İşletmelerin Rotolama İhtiyacı: Kahramanmaraş Metal Sanayiinde Durum Tespiti Araştırması
Nusret GÖKSU, Ahmet Melih EYİTMİŞ
Bilgi Edinme Yasası Çerçevesinde Türk Polis Teşkilatının Entelektüel Sermayesine Erişim Yollarının Geliştirilmesi: Türk Polis Teşkilatında Bir Dijital Data Havuzu İhtiyacı
İzzet LOFÇA, Fatih Oğuz
Kamu Yönetiminde Örgütsel Verimliliği Azaltan Zaman Tuzakları
Osman AKÇAY
AB'ye Uyum Sürecinde Emniyet Teşkilatında Sürekli Değişim
İzzet LOFÇA, İ. Ethem TAŞ
Eleştirel Bir Yaklaşım Olarak Radikal Politik İktisat
Rüstem YANAR, Ahmet ŞAHBAZ
Özel Markalı Ürünlere Karşı Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler
Seçil FETTAHLIOĞLU


ISSN: 2149-2786