Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 1

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Yönetimde 3Y Anlayışı: Sağlık Sektöründe 3Y Uygulamasına İlişkin Bir Araştırma
İsmail BAKAN, Gamze BAL
Demokrasi Tarihimizde 1912 Seçimleri
Oğuz KAAN
Cep Telefonu Operatörlerinin Kullanıcılara Sundukkları Hizmetler İle İlgili Olarak Kullanıcıların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Ali Çağlar ÇAKMAK
Anadolu’nun Demir Kaynakları Ve Eski Ön Asya Tarihi Bakımından Önemi
Mehmet KURT
Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Göre Takım Çalışmasının İş Doyumuna Etkisi: Fırat Üniversitesi Örneği
Halil ÇANKAYA, Çetin TAN
Kasko Sigortalarında Risk Faktörleri İle Ödenen Hasar Arasındaki İlişkinin Tanımlayıcı Araştırma Yöntemleri İle Modellenmesi
Feyiz ÇAKIROĞLU, Erişah ARICAN
Brief Note on Pay Trend in Cyprus
Adem Yavuz ELVEREN


ISSN: 2149-2786