Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 2

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Modern Toplumdaki Kontrol Mekanizmaları: Foucault Ve Disiplin Kuşatması
Sevim ATİLA DEMİR
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi
İbrahim Ethem TAŞ
İnternet Ortamında İşletmelerden Tüketicilere Doğru Yürütülen Pazarlama Faaliyetlerinde (B2C - Business To Customer) Etik Olmayan Davranışlar Üzerine Bir Araştırma
Ali Çağlar ÇAKMAK
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara Ve Alkol Alışkanlıklarının İncelenmesi
Gürkan YILMAZ, Enver DÖŞYILMAZ, Tamer KARADEMİR ve Yeliz ŞİRİN
Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri
Zülfü DEMİRTAŞ, Hüseyin KAYA
Bilişim Teknolojilerinin Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitimi Üzerinde Meydana Getirdiği Etkiler
Ahmet AKCAN
Krizlerin Menkul Kıymetler Borsalarına Etkisi: İMKB Örneği
Hatice Gökçe DEMİREL
Yenilikçiliğin Temel Dinamiklerinden Kültür Ve Kültürel Farklılıklar
Salih YEŞİL
Ürün Fiyatlandırmasında Piyasa Temelli Maliyet Fizibilitesi
Ahmet ÜNSAL
Bab-ı Esrar
Mehmet Fetih YANARDAĞ
Türk Kültür Varlıkları Envanteri Kahramanmaraş
İlyas GÖKHAN, Kemalettin KOÇ
KAYFOR VII Sonuç Bildirgesi
KAYFOR Düzenleme Kurulu


ISSN: 2149-2786