Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 1

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Türkiye’de Yetkin Devletten Etkin Devlete Geçiş Sürecinde Subsidiaritenin (Yetki Devri) Rolü
Doç. Dr. Selahaddin BAKAN, Gökhan TUNCEL
1998-2009 Komisyon İlerleme Raporları Işığında Türkiye’nin Avrupa Birliği Sosyal Politikası’na Sağladığı Uyum
Yrd. Doç. Dr. Füsun ÖZERDEM
Afşin Ağzından Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’ne Katkılar
Yrd. Doç. Dr. Nasrullah ÖZSOY
Fakir Baykurt’un Hikâyelerinin Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fetih YANARDAĞ
Urartu Devleti’nin Batı Politikası Ve Yayılımı Doyumuna Etkisi: Fırat Ünv. Örneği
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT
Nevros in Turks
Yrd. Doç.Dr. Enver ARAS
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kontrol Odağı ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
Yrd. Doç. Dr. Yemliha COŞKUN
Okuma İle İlgili Bazı Değişkenlerin Öğretmenler ve Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Güner BERKANT, Öğrt. Sami DEMİRÖREN
Gıda Ürünlerinde Satın Alma Davranışı Üzerinde Ambalajın Rolü: Osmaniye İli Süt Tüketimi Örneği
Öğr. Gör. Nermin BAHŞİ, Arş. Gör. Arzu SEÇER


ISSN: 2149-2786