Yıl: 2010 Cilt: 7 Sayı: 2

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti: Malatya Devlet Hastanesinde Bir alan Çalışması
Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN, Müslüme AKYÜZ
İşletmelerin İnsan Kaynaklarında Ara Eleman Olarak Yer Alacak Olan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. A. Haluk PINAR
Türkiye‟nin Çağdaşlaşma Ve Demokratikleşmesine Zarar Veren Organize Tehditlere Karşı Sistematik Bir Model Yaklaşımı: Demokratik Cumhuriyeti Koruma Örgütü
Yrd. Doç. Dr. Bayram ERZURUMLIOĞLU
Kamu Tüzel Kişilerinin Sosyal Sorumlulukları Üzerine Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Aydın USTA
Kemal Paşazade‟nin Pendname‟si
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAYA
Evlilik Kararında Eşlerin Denklik Durumunu İncelenmesi
Yrd. Doç.Dr. İbrahim KIR, Öğretmen Veli BODUR
Şans Oyunları
Yrd. Doç. Dr. Ruhat YAŞAR
Eğitim Yöneticiliğinin Önemi ve Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Karşılaşılan Güçlükler
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BORAN
Aşk (Kitap Tanıtım Yazısı)
Yrd. Doç. Dr. M. Fetih YANARDAĞ


ISSN: 2149-2786