Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 2

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

Kamu Yönetimi Bağlamında Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikaları: AB İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Yrd.Doç.Dr.S. Mustafa ÖNEN, Haydar ALBAYRAK
Millî Mücadele’nin Mali Kaynaklarından Tekâlif-i Milliye Emirleri
Okt. Dr. Cengiz ŞAVKILI
Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Murat TUNCER, Ender ÖZEREN
Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme Çalışmaları
Doç. Dr. Abdurrahman BORAN
Hazırlayıcı Eğitim Kursunun Niteliğine İlişkin Aday Öğretmenlerin Görüşleri (Elazığ İli Örneği)
Yrd. Doç. Dr. Necmi GÖKYER
Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Davranışlarına İlişkin Algıları
Yrd. Doç.Dr. Kadir BİLEN
Türkiye 'de Lojistik Sektörünün Görünümü Ve Geleceği
Öğrt. Gör. Ömer BÜYÜKBAŞ, Atilla ÜNLÜ
Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Tunceli Meslek Yüksekokulu Örneği)
Yrd. Doç. Dr. Murat TUNCER, Öğr.Gör. Ramazan TANAŞ


ISSN: 2149-2786