Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 1

İçindekiler

Tam Sayı

Tam Sayı PDF
Editörden

Makaleler

İlköğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Hasan Güner BERKANT
Bölgesel Kalkınma Ajansları: Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Örneği
Eftal POLAT
2007-2008 Küresel Finansal Krizinin Kayseri Serbest Bölgesi Üzerine Etkileri
Hacı Hayrettin TIRAŞ
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme- Öğrenme Sürecinde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutumları
Mehmet TEKEREK, Gülşen SERT
Sosyal Medya Uygulamalarının Pazarlama Faaliyet Alanı İçerisinde Kullanım Şekilleri Üzerine Bir İnceleme
Yüksel KÖKSAL
Tarımsal Ürünlerin Muhasebeleştirilme İlkelerinin Ulusal Düzenlemeler Açısından Karşılaştırılması
Ayşe Gül HATİPOĞLU
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Rus Propagandası ve Osmanlı Devleti’nin Karşı Tedbirleri
Tuğrul ÖZCAN


ISSN: 2149-2786