Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Zaman Kavramı ve Yönetimi PDF
Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÜRBÜZ, Prof.Dr. A. Hamdi AYDIN
Sûdî′nin Şerh-i Gülistan′da Şem′î′ye Yönelttiği Dilbilgisi, Üslup Yanlışı ve Nazım Şekilleriyle İlgili Eleştiriler PDF
Yrd.Doç.Dr. İbrahim KAYA
Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri ve Sorunları PDF
Dr. Sadık GÖZEK, Prof.Dr. Cuma AKBAY
Zeytun (Süleymanlı) Ermenileri Tarafından Şehit Edilen Osmanlı Askerleri (Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre) PDF
Prof.Dr.Orhan DOĞAN
İslâhiye İlçesinde Boşanma Olgusu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme PDF
Doç.Dr. İbrahim KIR, Ömer BÜLBÜL
Milli Mücadele Dönemi ve Sonrası Mustafa Kemal Paşa’nın Seçim Yolu ile Almış Olduğu Görevler PDF
Yrd. Doç.Dr. Nermin GÜMÜŞALAN
Eski Sanayi Kentlerinde ‘Kentsel Dönüşümden Kültürel Dönüşüme: Ruhr Bölgesi Örneği PDF
Öğrt. Gör. Halil DAĞ, Öğrt. Gör. Selahattin ÖZBERK
Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları PDF
Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
İstihdam ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği PDF
Öğrt. Gör. Erdal ALANCIOĞLU, Selen UTLU
Hazar Enerji Kaynakları ve Siyaset PDF
Nermin Zahide AYDIN


ISSN: 2149-2786