Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Kilis Merkez İlçesinin Erozyon Risk Alanlarının Belirlenmesi PDF
Mehmet Emin SÖNMEZ, Mehmet Ali ÇELİK, Mutlu SEVEN
Kayseri’de Oto ve Otodan Hırsızlık Suçlarının CBS ile Haritalandırılması ve Analizi PDF
Mehmet GÜRBÜZ, Murat KARABULUT, Ömer TEMİR
Divânü Lügâti't-Türk’te Ettirgen Yapılar PDF
Mevlüt ERDEM, Gökhan COSUN
Çağatayca Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nde Deyimler PDF
Sadi GEDİK
Okul Yönetimi Konusunda Denetmenlerinin Yardım Düzeylerine İlişkin Müdür Yetkili Öğretmen Görüşleri PDF
İzzet DÖŞ, Mutlu KAYRAN
Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları PDF
Necdet KONAN, Vuslat OĞUZ
Medyanın Toplumda Güvenilirliği Ve Medya Etiğine Uyum İlişkisi PDF
Bayram ERZURUMLUOĞLU
Piyasa Ekonomisine Geçiş Döneminde Çek ve Slovak Ekonomilerinin Genel Performansının Değerlendirilmesi PDF
Rahmi ÇETİN
Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Gümrük Rejimlerinin Değerlendirilmesi: Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri PDF
Mehmet Salih YILDIRIM, Arif ÖZSAĞIR
Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Şafak KAYPAK
Sağlık Hizmetleri Sektörünün Rekabetçilik Analizi 5 Güç Modeli Çerçevesinde Ankara İli’nde Bir Uygulama PDF
Muaz GÜNGÖREN, Fatih ORHAN
Gri İlişkisel Analizin Finansal Kıyaslama Aracı Olarak Kullanılması: İMKB-30 Endeksindeki Finansal Olmayan Firmalar Üzerine Bir Uygulama PDF
Yücel AYRIÇAY, Mehmet ÖZÇALICI, Ahmet KAYA


ISSN: 2149-2786