Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Mağaza Kartlarının Müşteri Sadakatine Etkisi: Kastamonu Şehir Merkezinde Bir Araştırma PDF
Ali Çağlar ÇAKMAK, Zeynep ÜSTER
Kahramanmaraş’ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış PDF
Fevziye EKER
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerinde Sorunla Karşılaşma Dereceleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar PDF
Mahmut SAĞIR, Salih Paşa EMİŞOĞLU
Örgütsel Tükenmişlik İle Stratejik Yönetim Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Uygulama PDF
Menderes ÜSTÜNER, Edip ÖZÇELİK
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Hizmet Veren Kamu Kurumları ve Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Alper DOĞAN
Yükseköğretimde Değişim: Kalite Arayışları PDF
Didem TEZSÜRÜCÜ, Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU
Unorthodox Monetary Policy Of Turkey After The Global Financial Crisis PDF
Ertuğrul KIZILKAYA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Profili, Beklenti ve Sorunlarının Değerlendirilmesi PDF
Ersin Kaya SANDAL, NadireKARADEMİR
Bir Ekonomik Suç: Ödeme Tahhüdünü İhlal ve Tazyik Hapsi PDF
Uğur BAYTUN
Rusya’da Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Rusça Yayımlanmış Türkiye Bibliyografyaları PDF
Şahin DOĞAN
Harun Reşid Ve Oğulları Döneminde Tarsus (786-842) PDF
İlyas GÖKHAN
Devre Tatil Sistemleri, Hukuki Niteliği ve Muhasebe Uygulamaları PDF
Vedat ACAR
Sosyal Bilgiler Dersinde Karakter Eğitimi PDF
Süleyman YİĞİTTİR, Mehmet Suat BAL
Maastricht Kriterleri Doğrultusunda Türkiye’de Mali Disiplinin Sürdürülebilirliği Açısından Mali Kuralın Değerlendirilmesi PDF
Hayrettin KESGİNGÖZ
Measuring Risk Tolerance in Finance: Does the Decision Frame Matter? PDF
Serkan ŞAHİN, Özlem YILMAZ


ISSN: 2149-2786