Azerbaycan ve Türkiye’de Köroğlu Destanının Karşılıklı Analizi

Seher ATMACA
2.757 1.887

Öz


Köroğlu Destanı Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin ortak kültürleri arasında yer alan çok önemli bir kahramanlık destanıdır. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan’ın yanı sıra Gürcistan ve Bulgaristan’ın da Köroğlu destanları var. Araştırmada araştırmacı hem Köroğlu Destanı’nın Azerbaycan ve Türkiye’deki kollarını analiz etmeye çalışarak benzer ve farklı yönlerini, hem de destanda kullanılan birçok ozan âşık havasını araştırarak onların musiki dili özelliklerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Yazar, Köroğlu Destanı, gerek Azerbaycan kaynaklarında gerekse Türkiye’deki kaynaklarda, bazı mekân, isim ve ağız farklılıkları haricinde birbirlerine ne kadar yakın olduklarını görmüştür. Köroğlu ister destan kahramanı olsun, ister bu mahlasta çalıp söyleyen bir âşık olsun geçmişten günümüze kalan Anadolu’nun ve bütün Türk dünyasının ortak kahramanlarındandır.

Tam metin:

PDF