Afşin-Elbistan Enerji Sahası’ndaki Uygulamaların AB Çevre Ve Enerji Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Uğur YILDIRIM, İlhan DOĞUÇ
1.674 490

Öz


Türkiye’nin enerji ve çevre uygulamalarının AB mevzuat ve politikalarına uygun olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. AB ile müzakere sürecinin başladığı 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren de bu uyumun sağlanması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.  Enerjide yabancı kaynaklara olan bağımlılığı yüksek ve maliyetli olan Türkiye için yerli kaynaklara yönelinmesi en ideal seçenek olarak ifade edilmektedir. Enerjinin üretilmesi sürecinde de önemli çevre sorunları meydana gelmektedir. Afşin-Elbistan, bu noktada hem bir fırsat hem de tezat örneği olarak durmaktadır.

Bu çalışmada, Afşin-Elbistan Enerji Sahası’ndaki uygulamaların AB çevre ve enerji mevzuatına uyumu konusu ele alınacaktır. Bölgede yaşanan enerji ve çevre ile ilgili sorunları, kaçırılan fırsatları AB’nin ilgili mevzuat ve politikaları ekseninde tartışmak amaçlanmaktadır. Tartışmanın genelinde; literatürün taranması, konuya ilişkin internet kaynaklarının ve yerel yayınların derlenmesi; kişisel görüşmeler ve bilgi edinme başvuruları yoluyla elde edilen güncel bilgilerin kuramsal bir çerçevede değerlendirilmesi yöntemi uygulanacaktır.


Tam metin:

PDF