1895 GEBEN KATLİAMI VE BU KATLİAMI ANLATAN AĞITLAR

Mustafa ÇABUK
2.370 326

Öz


Zeytun Ermenileri Osmanlı Devleti’ne karşı uluslararası siyasi şartları ve problemleri de kullanarak sık sık isyan etmişlerdir. Bu isyanlardan en büyüğü ise 1895 yılında gerçekleştirildi. Bu isyanda Zeytun Ermenileri, oluşturdukları silahlı gruplarla sadece Zeytun’da değil Maraş’ın birçok belde, köy, kasaba ve kazasında terör estirdiler. Ermenilerin saldırılarında birçok masum ve savunmasız halk hayatını kaybetti. Zeytun Ermenilerin katliam yaptıkları yerleşim yerlerinden biri de Geben’di[1]. Bu makalede 1895 yılında Zeytun Ermenilerinin Geben’de Müslüman Türk halkına yapmış oldukları katliam ele alındı. Ermeni eşkıyalar, 21 Kasım 1895 tarihinde Geben Köyünde 68 adet savunmasız sivil Müslüman’ı katlettiler, birçok kişiyi yaraladılar ve arkalarında aradan yüzyıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen hala unutulmayan bir acı bıraktılar. Yöre insanı bu acı ve zulümler üzerine ağıtlar yaktı. Bu çalışmada yörede katliama maruz kalan insanların akrabaları tarafından yakılan ağıtlar derlendi. Ağıtlardaki olaylar arşiv belgeleri ve yayınlanmış eserler de dikkate alınarak değerlendirildi. Elde edilen veriler ışığında Ermenilerin Geben’de yaptıkları katliam ortaya konuldu.

      Anahtar kelimeler: Türkler, Ermeniler, Zeytun, Geben, Ağıt, İsyan

[1] Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesine bağlı bir kasabadır. Andırın’ın 30 km. kuzeyinde bulunmaktadır.

 


Anahtar kelimeler


merkeziokul ve t

Tam metin:

PDF