Bilgi Edinme Yasası Çerçevesinde Türk Polis Teşkilatının Entelektüel Sermayesine Erişim Yollarının Geliştirilmesi: Türk Polis Teşkilatında Bir Dijital Data Havuzu İhtiyacı

İzzet LOFÇA, Fatih Oğuz
911