Editörler ve Kurullar

Dergi Sahibi

  1. Prof.Dr. Durmuş DEVECİ, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Yayın Kurulu

  1. Doç.Dr. Emin TOROĞLU, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, FEF, Coğrafya Bölümü
  2. Yrd.Doç. Alimcan BUĞDA, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku

Danışma Kurulu

  1. Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, Selçuk Üniversitesi
  2. Prof. Dr. Saadettin TONBUL, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü, Türkiye
  3. Prof. Dr. Sami TABAN, Osman Gazi Üniversitesi
  4. Prof. Dr. Ali AKTAN, Erciyes Üniversitesi
  5. Prof. Dr. Yılmaz ARI, Balıkesir Üniversitesi


ISSN: 2149-2786